Τμήματα Αρχαρίων

Τμήματα Αρχαρίων

Αναφέρονται αποκλειστικά σε ενήλικες που δεν είχαν η είχαν ελάχιστη επαφή με την αναρρίχηση. Μέσα από τα μαθήματα αποκτούν γνώση της βασικής τεχνικής και μία γενική ενδυνάμωση.