Τμήματα Προχωρημένων

Τμήματα Προχωρημένων

Το συγκεκριμένο τμήμα αναφέρεται σε άτομα που έχουν σχετική εμπειρία πάνω στην αναρρίχηση και ενδιαφέρονται να βελτιώσουν κάποια τεχνικά σημεία και τυχόν αδυναμίες τους.